Jak tłumaczyć «05.10 wrocław - 05.10 Wroclaw»

Tłumacz

05.10 Wroclaw

Odznaka Krajoznawcza "Wędrówki Dookoła Wrocławia”

Odznaka Krajoznawcza "Wędrówki Dookoła Wrocławia” – odznaka turystyczna ustanowiona w 1987, promująca szlak dookoła Wrocławia im. doktora Bronisława Turonia.

Michał Wrocławczyk

Michał Wrocławczyk, Michał z Wrocławia, Michał Falkener z Wrocławia, Michael de Wratislava, Michael Vratislaviensis – profesor Akademii Krakowskiej, filozof, astronom, astrolog, matematyk, teolog i filolog.

Bajkał (jezioro w powiecie wrocławskim)

Bajkał – niewielkie jezioro o powierzchni około 60 hektarów i głębokości do ok. 3–5 metrów, położone w gminie Czernica kilka kilometrów na wschód od granic Wrocławia. Ze względu na antropogeniczne pochodzenie jezioro Bajkał nieformalnie nazywane jest Zalewem Bajkał. Zbiornik powstał w dawnym wyrobisku żwiru i gliny przy starym korycie Odry ma z wodami rzeki trwałe połączenie, pomiędzy tym korytem a kanałem żeglugowym Kanałem Janowickim skracającym zakola Odry na odcinku od wsi Jeszkowice do Kamieńca Wrocławskiego. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Gajków i Kamieniec Wrocławski. Jest cenionym miejscem uprawiania wędkarstwa, gdyż dzięki gliniance łączącej akwen z rzeką następuje swobodny przepływ ryb pomiędzy Odrą a Bajkałem. W zalewie często spotykane są leszcze, płocie, występują także karpie, amury, wzdręgi, jazie i kiełbie, a z drapieżników – okonie, sandacze i szczupaki. Można też spotkać sumy, węgorze i białoryby. Jego akwen zarządzany jest przez Zarząd Okręgowy PZW we Wrocławiu. Dno Zalewu Bajkał jest piaszczysto-muliste, jego płaskie trawiaste brzegi porastają kępy drzew i krzewów. Dotarcie lądem do zbiornika jest możliwe drogą i ścieżkami prowadzącymi od drogi nr 455 we wsi Kamieniec Wrocławski, tzn. od północnego wschodu. Alternatywne trasy prowadzą ścieżkami ze wsi Łany albo z Gajkowa, albo od strony śluz Janowice w Jeszkowicach.

Parafia Miłosierdzia Bożego w Kamieńcu Wrocławskim

Parafia Miłosierdzia Bożego w Kamieńcu Wrocławskim – znajduje się w dekanacie Wrocław północ II w archidiecezji wrocławskiej. Erygowana w 2000 roku. Obsługiwana przez księży archidiecezjalnych. Jej proboszczem jest Ks. mgr Ryszard MARCZYCKI.

Ludzie związani z Kątami Wrocławskimi

Wrocławianin

Grupa wydawnicza Wrocławianin – wydaje trzy magazyny: "Wrocławianin – magazyn miejski” – miesięcznik, nakład: 15 tys. egzemplarzy, o tematyce społeczno-kulturalnej wydawany od 2005 we Wrocławiu, kolportowany jest na terenie aglomeracji wrocławskiej. Dane techniczne: format A3, kolor. "Wrocławianin – magazyn Polski zachodniej i południowej” – miesięcznik, nakład: 25 tys. egzemplarzy, bezpłatny miesięcznik wspierający dolnośląskie i opolskie samorządy. Pokazuje sukcesy firm działających na krajowym i zagranicznym rynku, promuje najlepsze samorządy, atrakcyjne miejsca do zamieszkania, inwestowania, wypoczynku. Obejmuje swym zasięgiem obszar Dolnego Śląska, Opolszczyzny i województwa lubuskiego. Dane techniczne: format A3, kolor. "Wrocławski Senior” – miesięcznik, nakład: 15 tys. egzemplarzy, magazyn poświęcony sprawom wrocławskich seniorów i do nich adresowany. Ma charakter informacyjno-poradnikowy. Gazeta przyjazna osobom starszym, z interesującymi dla nich artykułami, do której chętnie zajrzą również młodsi czytelnicy, którzy chcą wiedzieć, jakimi sprawami żyją ich dziadkowie i babcie. "Wrocławski Senior” przełamuje stereotypy – przedstawia aktywnych seniorów, którzy chcą korzystać z propozycji przygotowanych przez różne firmy i instytucje dla osób 55+. Dane techniczne: format A4, kolor, kreda. Grupa Wydawnicza "Wrocławianin” ma stały patronat mediowy nad Operą Wrocławską, Muzeum Miejskim Wrocławia, Muzeum Narodowym, Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Wrocławskim Centrum Seniora, Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu, Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, Dolnośląskim Festiwalem Nauki, pierwszoligowym klubem koszykarek WTK Ślęza Wrocław, Dolnośląskim Forum Politycznym i Gospodarczym w Krzyżowej oraz wrocławskim zoo, z którym prowadzi akcję "Gmino, przytul żyrafę”. Współpracuje również z Kinem Helios, Wydawnictwem "Replika”.

Religia w powiecie wrocławskim

Trenerzy Śląska Wrocław

10 Wrocławski Pułk Dowodzenia

10 Pułk Dowodzenia został sformowany w czerwcu 1994 roku, we Wrocławiu-Leśnicy, w koszarach przy ulicy Trzmielowickiej 28. W czasie II wojny światowej koszary zajmowała jednostka Waffen-SS, a pod koniec wojny urządzono tu także filię obozu koncentracyjnego Groß-Rosen. Jednostka została utworzona w wyniku połączenia 10 Pułku Łączności i 6 Pułku Zabezpieczenia. 15 marca 2001 roku pułk został przekazany z podporządkowania Śląskiego Okręgu Wojskowego w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa. Głównym zadaniem pułku jest rozwijanie stanowisk dowodzenia szczebla strategicznego i zabezpieczenie łączności wojskowej. Oddział działa w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Za swoje osiągnięcia pułk był wielokrotnie wyróżniany, m.in. w 2003 roku przez Ministra Obrony Narodowej nadaniem Znaku Honorowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych i czterokrotnie medalem "Za osiągnięcia w służbie wojskowej”. Żołnierze 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia uczestniczyli we wszystkich operacjach zagranicznych np. na Wojnie w Afganistanie, w których SZ RP wystawiały wojska operacyjne. 1 stycznia 2013 roku w skład oddziału zostali włączeni żołnierze rozformowanego w tym samym dniu 2 Batalionu Dowodzenia Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Biskupi wrocławscy

Diecezja wrocławska, utworzona na zjeździe gnieźnieńskim w 1000 roku, upadła w wyniku tzw. reakcji pogańskiej 1031/1032 i najazdu czeskiego księcia Brzetysława I 1038. Obrabowano i zburzono niedawno wzniesioną katedrę, na jej gruzach wzniesiono świątynię pogańską. Zniszczone lub wywiezione zostały księgi diecezji przez co wczesne dzieje diecezji z czasów pierwszego biskupa Jana są nieznane. Upadła również dawna struktura administracyjna. Cały Śląsk znalazł się w granicach Czech, a biskup praski Sewer planował włączenie regionu do swojej diecezji praskiej. Choć po stronie Polaków wystąpił w 1039 król niemiecki Henryk III Salicki, ostatecznie, podczas arbitrażu w 1041 uznał on zabór Śląska przez Czechów za fakt dokonany, choć niewykluczone, że Polsce zwrócono jakąś część tego regionu. Książę polski Kazimierz Odnowiciel dążył do odzyskania terenów zagarniętych przez Czechy i do odnowienia diecezji wrocławskiej. Wysiłki te po kilku latach przyniosły rezultat. Prawdopodobnie na synodzie w Moguncji w październiku 1049 papież Leon IX zgodził się na reaktywowanie diecezji na Śląsku, być może podporządkowując ją metropolii magdeburskiej. Rok później, w wyniku wojny polsko-czeskiej Śląsk został odzyskany, choć na mocy decyzji cesarza Henryka III z 1054 Polska musiała Czechom płacić czynsz z tego terytorium. W roku 1051 Kazimierz Odnowiciel pierwszym biskupem restytuowanej diecezji śląskiej mianował Hieronima. Rozpoczął on wprawdzie odbudowę katedry wrocławskiej, jednak jego siedzibą był najprawdopodobniej nie Wrocław, lecz Ryczyn. Pochodził on z okolic Kolonii.

Doktorzy honoris causa Politechniki Wrocławskiej

Elbert Kirtley Fretwell – prof. Uniwersytetu Stanowego w Buffalo USA Georgij Iwanowicz Denisenko – prof. Instytutu Politechnicznego w Kijowie Włodzimierz Trzebiatowski – prof. Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur Georgij Konstantynowicz Boreskow – prof. Instytutu Katalizy Syberyjskiego Oddziału Akademii Nauk ZSRR w Nowosybirsku

Trams in Wroclaw

The Wroclaw tram system is the tram system in Wroclaw, Poland. Having first opened for service on 10 July 1877 with horsecars, it is the third oldest tramway in Poland. The system is operated by Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne we Wroclawiu. The system consists of 23 lines with a total line length of 258.2 kilometres. There are six depots and 20 loops. The system uses 1.435 mm standard gauge.

Roman Wroclawski

Wroclawki

Wroclawki is a village in the administrative district of Gmina Papowo Biskupie, within Chelmno County, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, in north-central Poland. It lies 3 kilometres east of Papowo Biskupie, 18 km south-east of Chelmno, and 25 km north of Torun.

Wroclawice

Wroclawice is a village in the administrative district of Gina Milicz, within Milicz County, Lower Silesian Volvodeale4rship, in south-western Poland.

Bielany Wroclawskie

Bielany Wroclawskie is a village in the administrative district of Council Gmina Kobierzyce, within Wroclaw County, Lower Silesian Voivodeship, in south-western Poland. Prior to 1945 it was in Germany.

Kamieniec Wroclawski

Kamieniec Wroclawski is a village in the administrative district of Gmina Czernica, within Wroclaw County, Lower Silesian Voivodeship, in south-western Poland. Prior to 1945 it was in Germany. It is located about 6 km 4 miles North-West from the top of the Bilberry, and 12 kilometers 7 miles South-East of the regional capital wrocław. The village has a population of about 2.000.

Katy Wroclawskie

Katy Wroclawskie is a town in Wroclaw County, Lower Silesian Voivodeship, in south-western Poland. It is the seat of the administrative district called Gmina Katy Wroclawskie. The town lies approximately 22 kilometres 14 miles South-West of the regional capital wrocław. Of the Bystrzyca river, a tributary of the Oder river flowing through the city from the East. In 2006, the city has a population of 5.418.

Nowa Wies Wroclawska

Nowa Wies Wroclawska is a village in the administrative district of Gmina Katy Wroclawskie, within Wroclaw County, Lower Silesian Voivodeship, in south-western Poland. Prior to 1945 it was in Germany. It lies approximately 11 kilometres east of Katy Wroclawskie and 13 km south-west of the regional capital Wroclaw.

Pietrzykowice, Gmina Katy Wroclawskie

Pietrzykowice is a village in the administrative district of Gmina Katy Wroclawskie, within Wroclaw County, Lower Silesian Voivodeship, in south-western Poland. Prior to 1945 Silesia was part of Germany. As a result of the post war border changes at the end of World War 2 most of Silesia became part of Poland. When Silesia was part of Germany, Pietrzykowice was known as Petersweiler, and Wroclaw was known as Breslau. Pietrzykowice is located approximately 15km south west of Wroclaw. A sugar factory was once located in Pietrzykowice. However this factory has since been demolished. The factory processed sugar beet which was grown on farms in area around Pietrzykowice. During World War 2 the sugar factory was a POW work camp or Arbeitskommando for allied prisoners of war. Its reference number was E303. The village of Pietrzykowice has a population of 512.

Zerniki Wroclawskie

Zerniki Wroclawskie is a village in the administrative district of Gmina Siechnice, within Wroclaw County, Lower Silesian Voivodeship, in south-western Poland. Prior to 1945 it was in Germany. The village is 10 km from Wroclaw and is the part of eastern part of Wrocalaws bypass. The village has a population of 1.348.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →