Jak tłumaczyć «0 5 promila ile to procent - 0 5 ppm is how many percent»

Tłumacz

0 5 ppm is how many percent

Punkt procentowy

Punkt procentowy – jednostka różnicy między wartościami jednej wielkości a drugiej wielkości, podanymi w procentach. Na przykład wzrost wielkości z 20% do 30% jest równy 10 punktom procentowym. Punkt procentowy jest często mylony z rzeczywistą zmianą procentową rozumianą jako procentowa zmiana wartości: wartość końcowa minus wartość początkowa w odniesieniu do wartości początkowej. Nieodróżnianie procentów od punktów procentowych jest powszechnym błędem, powielanym i utrwalanym także w mediach, które pogłębiają nieporozumienia związane z tymi pojęciami.

John Iley

John Iley ukończył Imperial College London. Został zatrudniony przez brytyjską projektancką firmę wyścigową Brun Technics, firmę projektującą dla zespołu Formuły 1 EuroBrun. W 1990 roku Iley zaprojektował Brun C91. Na początku 1991 roku został zatrudniony jako aerodynamiki, pracował nad samochodem sportowym Allard J2X. W 1995 roku jako aerodynamik dołączył do Jordan Grand Prix, zespołu Formuły 1. W 1998 roku został szefem aerodynamiki w Renault, jednak pod koniec 2003 roku odszedł z zespołu. W następnym roku pełnił tą samą funkcję w Ferrari, gdzie był również zaangażowany w prace rozwojowe w tunelu aerodynamicznym. W połowie sezonu 2009 zakończył pracę dla tego zespołu. Pracował jako szef aerodynamiki w McLarenie. Pod koniec 2011 roku ogłoszono, że Iley zostanie w przyszłym roku dyrektorem ds. osiągów w Team Lotus, który od 2012 startuje jako Caterham.

Swap stopy procentowej

Swap stopy procentowej – kontrakt wymiany płatności odsetkowych, jeden z podstawowych instrumentów pochodnych, będący przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym. Swap stopy procentowej jest umową pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony wypłacają sobie wzajemnie odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według odmiennej stopy procentowej. Transakcja IRS może być traktowana jako seria kontraktów FRA, albo jako wymiana odsetek od dwóch kuponowych obligacji. Transakcja IRS umożliwia zarządzanie ryzykiem stóp procentowych, pozwalając na zamianę stopy procentowej kredytu lub inwestycji ze stopy zmiennej na stałą lub inną zmienną, albo ze stopy stałej na zmienną. IRS daje możliwość zabezpieczenia przed wzrostem kosztu kredytu lub przed obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji. Obecnie w coraz większym zakresie transakcje IRS zawierają korporacje. Dokonują tego m.in. w celu zapewnienia sobie stałego kosztu finansowania receive floating rate and pay fixed, albo pozyskania tańszego finansowania w walucie obcej receive foreign fixed rate vs. pay domestic fixed rate. W rodzinie IRS można wyróżnić: walutowy swap stopy procentowej ang. currency IRS, CIRS – strony wymieniają się płatnościami denominowanymi w różnych walutach. Nie należy go mylić ze swapem walutowym. basis swap – obie strony płacą odsetki według różnej stopy zmiennej, np. WIBOR 3-miesięczny w zamian za WIBOR 6-miesięczny floating rate vs. floating rate waniliowy swap stopy procentowej ang. plain vanilla IRS – strony wymieniają się przepływami uzależnionymi od stopy stałej i zmiennej fixed rate vs. floating rate, W waniliowej transakcji IRS wyróżnia się dwie pozycje, przy czym to kierunek płatności stawki zmiennej określa, jaką pozycję zajmuje kontrahent w transakcji IRS: kontrahent A zajmuje długą pozycję w stopie zmiennej/referencyjnej np. w WIBOR 3M ang. long WIBOR 3M, gdy otrzymuje przepływ determinowany przez stawkę zmienną w zamian za ustaloną stawkę stałą RECEIVE floating and PAY fixed, kontrahent B zajmuje krótką pozycję w stopie zmiennej ang. short position, gdy płaci odsetki określone przez stawkę zmienną, a w zamian otrzymuje płatności determinowane przez stawkę stałą RECEIVE fixed and PAY floating. W charakterze stopy zmiennej występuje zazwyczaj stopa "rynkowa”. Wysokość stopy stałej dla standardowych kontraktów kwotowana jest przez banki i zwana stopą swapową ang. swap rate. Jest ona dobrana w taki sposób, że początkowa wartość kontraktu była zerowa. Należy zwrócić uwagę, że wysokość stopy zmiennej płaconej w danym okresie odsetkowym standardowo jest ustalana z góry na początku tego okresu tak jak dla lokat bankowych. Niekiedy są spotykane kontrakty w których stopa ta ustalana jest z dołu tzw. ang. LIA swap lub Libor in arrears swap, należą one jednak do grupy skomplikowanych w wycenie, tzw. egzotycznych instrumentów pochodnych.

Swap walutowo-procentowy

Swap walutowo-procentowy – w literaturze polsko- oraz anglojęzycznej określany jest również jako swap walutowy rynku kapitałowego. Jest to transakcja pochodna polegająca na wymianie między kontrahentami płatności odsetkowych naliczanych od kwot nominowanych w różnych walutach i określanych według różnych stóp procentowych. Transakcje te wykorzystywane są najczęściej do zabezpieczenia ryzyka walutowego oraz stopy procentowej wynikającego z otwartych pozycji bilansowych podmiotu. W operacjach CIRS często dochodzi do wymiany wartości nominalnej transakcji. W takim przypadku transakcja CIRS może być postrzegana również jako narzędzie płynnościowe. Ich termin zapadalności przekracza zazwyczaj 1 rok.

Ingombe Ilede

Ingombe Ilede - stanowisko archeologiczne w Zambii położone na wzgórzu w pobliżu ujścia rzeki Lusitu do Zambezi niedaleko miasta Siavonga. Obecnie jest zalane wodami Jeziora Kariba. Nazwa stanowiska oznacza "śpiącą krowę”. Stanowisko zostało odkryte w 1960 r. Znaleziska pochodzące z okresu od VII do XVI w. należą do najważniejszych dla wczesnej kultury tego regionu. Wśród artefaktów znajdują się tekstylia, które przypuszczalnie pochodziły z Indii, dzwonki, wyprodukowane w Afryce Zachodniej, sztaby miedziane, złoto, które przypuszczalnie zostało wydobyte w państwie Monomotapa, ceramika, która otrzymała nazwę od miejsca znalezienia oraz ceramika niepolewana, której jakość była wyższa niż gdziekolwiek indziej w Zambii przed 1500 r. Przypuszcza się, że poprzez terytorium państwa Monomotapa utrzymywano kontakty handlowe z Kotliną Konga na północy. Ingombe Ilede osiągnęło swój okres świetności między 1300 a 1500 r. n.e. Znaleziska znajdują się obecnie w Muzeum Livingstone’a.

Bitwa pod Ilerdą

Bitwa pod Ilerdą – starcie zbrojne, które miało miejsce w trakcie wojny optymatów z popularami w roku 49 p.n.e. Pozostawiwszy swoich dowódców Treboniusza i Brutusa pod Massalią, Cezar skierował się do Hiszpanii na czele 900 ludzi jazdy, gdzie znajdowały się już jego siły pod wodzą Fabiusza. Łącznie liczba wojsk cezarian wynosiła tu 25 000 żołnierzy. Zwolennicy Pompejusza Lucjusz Afraniusz i Marek Petrejusz rozlokowali swoje siły w okolicy Ilerdy, naprzeciwko której Cezar rozbił swój obóz. Obie armie rozdzielała rzeka Segre. Wkrótce Cezar zarządził przeniesienie obozu bliżej miasta, chcąc odciąć przeciwnika od zapasów dostarczanych pompejańczykom z Ilerdy. W związku z tym skierował swoje wojska na wzgórze pomiędzy miastem a obozem Petrejusza i Afraniusza. Pompejańczycy zorientowali się jednak w sytuacji, wysyłając swoje oddziały na wzgórze. W wyniku zażartej kilkugodzinnej bitwy wojska Cezara zostały wyparte z zajmowanego stanowiska. Straty Cezarian wyniosły 70 zabitych i 600 rannych, pompejańczycy stracili 200 zabitych. Kilka dni później wojska Cezara odzyskały zdolności manewrowe i zaopatrzeniowe. Po wyczerpaniu się zapasów w Ilerdzie, Afraniusz i Petrejusz pozostawiając w mieście niewielki garnizon, opuścili z resztą wojska Ilerdę, kierując się ku dolinie rzeki Ebro. Podczas marszu natknęli się na oddziały Cezara, które po zaciętej walce odparły przeciwnika. Pompejańczycy zawrócili wówczas, jednak nad rzeką Sikoris zostali ponownie okrążeni. W tej sytuacji Afraniusz i Petrejusz podpisali 2 sierpnia kapitulację, która umożliwiła im swobodny powrót do kraju. W październiku 49 p.n.e. Cezar powrócił pod Massalię, gdzie przyjął kapitulację obrońców miasta.

Trójkąt Ilemi

Trójkąt Ilemi – terytorium sporne w Afryce, do którego roszczenia zgłaszają Sudan Południowy, Kenia i Etiopia. Dane na temat powierzchni terytorium wahają się między 10 320 a 14 000 km². W 2006 roku obszar ten był całkowicie kontrolowany przez Kenię. Nieustalona przynależność trójkąta Ilemi wynika z nieprecyzyjnego sformułowania umów z czasów kolonialnych. Ostateczne wytyczenie granic uniemożliwia obecna niestabilna sytuacja polityczna w regionie.

Svetozar Ilešić

Svetozar Ilešić – geograf słoweński, uczeń Emmanuela de Martonne’a i Heinricha Bauliga. Od 1947 profesor uniwersytetu w Lublanie, od roku 1967 członek Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuk, od 1980 – PAN. Członek wielu towarzystw geograficznych, m.in. polskich. Ilešić tworzył prace z zakresu regionalizacji geograficzno-ekonomicznej, osadnictwa wiejskiego, użytkowania ziemi, teorii geografii i inne; Regjonalizm w Jugoslawji w: Ruch regjonalistyczny w Europie 1934, Gospodarska in politična geografija sveta. 1947, Ekonomska regionalna geografija sveta 1963.

Arne Ileby

Arne Ileby – piłkarz norweski grający na pozycji napastnika. W swojej karierze rozegrał 1 mecz w reprezentacji Norwegii.

Marko Ilešič

Uzyskał doktorat w zakresie prawa na Uniwersytecie Lublańskim. Kształcił się w zakresie prawa porównawczego na uczelniach w Strasburgu i Coimbrze, uzyskał uprawnienia adwokata. W latach 1975–1986 orzekał w sądzie pracy w Lublanie. Od 1978 był jednocześnie prezesem słoweńskiego sądu sportowego. Pracował także w sądownictwie arbitrażowym Jugosławii i następnie Słowenii, kierował arbitrażem Giełdy Papierów Wartościowych w Lublanie. Jako nauczyciel akademicki związany z macierzystą uczelnią, na której został profesorem prawa cywilnego, handlowego i prywatnego międzynarodowego. Był prodziekanem 1995–2001 i dziekanem 2001–2004 wydziału prawa Uniwersytetu Lublańskiego. Od 1993 do 2005 przewodniczył unii słoweńskich organizacji prawniczych. W 2004 powołany na pierwszego słoweńskiego przedstawiciela w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Howlite

Howlite was discovered near Windsor, Nova Scotia in 1868 by Henry How 1828–1879, a Canadian chemist, geologist, and mineralogist. How was alerted to the unknown mineral by miners in a gypsum quarry, who found it to be a nuisance. He called the new mineral silico-boro-calcite; it was given the name howlite by James Dwight Dana shortly thereafter.

Agkistrodon howardgloydi

Common names: castellana, Gloyds cantil, Gloyds moccasin, southern cantil. Agkistrodon howardgloydi is a species of pit viper, a venomous snake in the subfamily Crotalinae in the family Viperidae. The subspecies is endemic to Central America.

Manyatseng

HowellDevine

HowellDevine is an American blues trio, formed in 2011, and based in the San Francisco Bay Area. They have released four albums: Delta Grooves, Jumps, Boogies & Wobbles, Modern Sounds of Ancient Juju, and Howl. Both Jumps, Boogies & Wobbles and Modern Sounds of Ancient Juju were released by Arhoolie Records. Jumps, Boogies & Wobbles was the first time Arhoolie had chosen to release a blues album in almost three decades. After Smithsonian Folkways Recordings acquired Arhoolies catalog in 2016, the label stopped issuing new recordings,and seeking to stretch the boundaries of their sound, the band signed with the Little Village Foundation label in 2017 and released Howl, recorded at Kid Andersen’s Greaseland Studios. The group consists of Joshua Howell on vocals, harmonica, and guitar; Pete Devine on drums and other percussion, and Joe Kyle Jr. on bass. Their music is mainly rooted in the Delta Blues and Hill country blues of Mississippi. Each of their albums feature a mix of original compositions, traditional blues songs, and covers of songs composed or popularized by early blues artists, though not usually those artists’ most familiar work. Among HowellDevines own compositions are longer, fast tempo numbers, as well as one in which the harmonica and rhythm section evoke steam locomotives that brought the early Southern blues musicians north. The recordings feature Howell on an Epiphone Dot electric guitar, a 1931 National Duolian steel resonator guitar, and acoustic guitar, using fingerpicking and often slide technique. For most live performances he uses the electric guitar exclusively. Howell plays various Hohner Marine Band harmonicas. Devine uses a full drum kit for most live performances and often a washboard, played with drumsticks, though depending on the venue, he has used a scaled-down percussion set up. Kyle almost always plays an acoustic upright bass, but has used a Kay hollow body electric bass for songs with funk elements. HowellDevine performs regularly throughout Northern California, including twice-monthly appearances at Club DeLuxe in San Francisco, and with growing frequency, at The Freight and Salvage in Berkeley. They occasionally play beyond the region. In 2018, HowellDevine played the Waterfront Blues Festival in Portland OR, performing on the Brewery Main Stage as well as the FedEx Crossroads Stage. In 2016, they performed at the Strawberry Music Festival in Tuolumne, CA. In 2015, they performed at two New England events: They were filmed for The Extended Play Sessions at the Fallout Shelter in Norwood, Massachusetts and they played on two days of the 18th Annual Rhythm & Roots Festival in Charlestown, Rhode Island. In 2013, HowellDevine was a finalist among 120 bands in The Blues Foundations 2013 International Blues Challenge held in Memphis, Tennessee. In addition to headlining their own performances, they have opened for other acts including Johnny Winter, Dr. John, the Preservation Hall Jazz Band, Charlie Musselwhite, Elvin Bishop, and Maria Muldaur. In 2015," Elwood Blues” Dan Aykroyd featured HowellDevine on his nationally syndicated Bluesmobile radio show, interviewing Howell, with a one-hour focus on the band and their influences. The band played Frank Stokes "It Won’t Be Long Now" in the studio, Aykroyd also chose a HowellDevine original "Railroad Stomp" as his Blues Breaker Pick Of The Week.

Manyanda

Manyanda is a village and a union council of Kallar Syedan Tehsil in Rawalpindi District Punjab, Pakistan. Manyanda Coms under Choha Khalsa Circle Union Councils Manyanda was under NA-50, National Assembly and PP-2, Punjab Assembley. After Nala Musalmana came under NA-58, National Assembly and PP-7, Punjab Assembley.

Ananeon howardensis

Charles Barker Howdill

Charles Barker Howdill was a Leeds architect and photographer, who travelled extensively on the European continent before the First World War and gave hundreds of illustrated magic lantern lectures about his journeys. Howdill was among the first to exhibit colour photographs at the Royal Photographic Society, beginning in 1901.

Manydown

Manydown - or Manydown Park - was an ancient manor in Wootton St Lawrence, Hampshire, England. The fortunes of the estate were associated with those of the Wither family for more than 400 years. Author Jane Austen was a frequent visitor at the Manydown great house circa 1799–1806 and received her only proposal of marriage there.

Trifurcula manygoza

Trifurcula manygoza is a moth of the family Nepticulidae. It is only known to be from Croatia and north-western Greece. But is probably also present in other Balkan countries. The wingspan is 4.7–6 mm for males and 5.5 mm for females. Larvae have been found in July and adults were collected in June and August. The larvae feed on Lotus corniculatus. They mine the leaves of their host plant. The mine consists of a narrow, rather straight gallery with frass in a thin central line, often close to leaf margin, suddenly enlarging into a large blotch, often consuming the entire leaflet. Pupation takes place outside of the mine. The mines are indistinguishable from those of Trifurcula cryptella on the same host, so that vacated mines on Lotus in the Balkan area, where both species occur, cannot be identified.

HowDoYouSayYaminAfrican?

HowDoYouSayYamInAfrican? was an artist collective located in the DUMBO neighborhood of Brooklyn, New York founded in 2013. The group, also called the YAMS Collective, was formed to bring a digital media piece titled Good Stock on the Dimension Floor: An Opera to the 2014 Whitney Biennial exhibition at the Whitney Museum of American Art.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →